REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RapTown

I. INFORMACJE O FIRMIE

Właścicielem i prowadzącym Sklep Internetowy RapTown Rafał Małolepszy działający pod adresem www.raptown.pl jest RapTown Rafał Małolepszy Ul.Zamkowa 29/3  83-110 Tczew.

II. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia na towary oferowane w Sklepie Internetowym RapTown przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej raptown.pl.

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok, z wyłączeniem okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie sklepu.

3. Składanie zamówień na asortymenty oferowane w Sklepie Internetowym RapTown możliwe jest po dokonaniu rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, zamieszczonego na stronie Sklepu (zakupy przez rejestrację) albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych, umożliwiających realizację zamówienia (zakupy bez rejestracji).

4. Klient Sklepu Internetowego RapTown składa wiążącą ofertę nabycia Towarów po przejściu całej procedury składania zamówienia na stronie internetowej Sklepu RapTown (www.raptown.pl) tj. po zaakceptowaniu „Regulaminu sklepu RapTown”, poprzez kliknięcie na przycisk „Realizuj zamówienie” następnie „Potwierdzam zamówienie” .

5. Zakupione towary wysyłane są pod adres dostawy wskazany w formularzu zamówień w ciągu 1-2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, bądź 1-2 dni roboczych od dnia zaksięgowania należnej wpłaty w przypadku płatności przelewem. Czas dostarczenia przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej wynosi do 3 dni roboczych, a kurierem do 2 dni roboczych liczonych od dnia wysłania paczki przez Sklep Internetowy www.raptown.pl

6. W sytuacji braków magazynowych spowodowanych chwilową niedostępnością wybranego rozmiaru lub koloru Sklep Internetowy RapTown skontaktuje się z klientem w celu ustalenia dalszej realizacji zamówienia. W przypadku dokonania przez Zamawiającego przedpłaty, kwota za niezrealizowaną część zamówienia zostanie niezwłocznie zwrócona Zamawiającemu na wskazany przez niego rachunek bankowy.

7. Dokumentem potwierdzającym zakup jest paragon fiskalny lub faktura VAT dołączona do przesyłki. Faktura VAT jest wystawiana na życzenie Zamawiającego.

8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje w kolejności wpływania zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

9. Przyjęcie przez Sklep Internetowy RapTown złożonego zamówienia zostanie potwierdzone e-mailem przesłanym na adres zamieszczony w formularzu zamówienia. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep Internetowy RapTown na adres e-mail Zamawiającego wskazany w formularzu, przy czym Sklep Internetowy RapTown nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podane lub nieistniejące dane teleadresowe Zamawiającego.

10. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do złożonego zamówienia w trakcie rozmowy telefonicznej z konsultantem Biura Obsługi Klienta Sklepu Internetowego RapTown pod numerem telefonu komórkowego 502500767 (w godzinach pracy: pn. - pt. godz. 8.00-16.00) lub poprzez e-mail sklep@raptown.pl wyłącznie do momentu przekazania zamówienia do realizacji.

11. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

III. CENY

1. Prezentowany katalog towarów oraz zamieszczone na stronach sklepu ceny (cenniki) są jedynie zaproszeniem do składania ofert (zawarcia umowy) w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, mają jedynie charakter informacyjny.

2. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym RapTown są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) . Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.

3. Ceny towarów nie zawierają kosztów przesyłki.

4. Informacja o całkowitej wartości zamówienia dostępna jest już w koszyku, po wybraniu opcji dostawy i płatności. Wiążącą dla klienta wartością zamówienia, jest ta znajdująca się na etapie POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA, poprzez kliknięcie w przycisk „Przejdź do realizacji zamówienia” i „Potwierdzam zamówienie” . Obie kwoty są jednakowe o ile Zamawiający nie dokonał w międzyczasie zmian produktów znajdujących się w koszyku.

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI I WYSYŁKI TOWARU

1. Dopuszczalne formy płatności za zamówiony towar w Sklepie Internetowym RapTown obejmują:
- płatność przelewem na konto Sklepu Internetowego RapTown:

Dane do przelewu:
Numer konta
Bank Milenium
74 1160 2202 0000 0002 9824 7118

Rafał Małolepszy

Ul. Zamkowa 29/3
83-110 Tczew

2. W przypadku braku wpływu należności na konto wskazane w trakcie realizacji płatności za zamówienie (dotyczy wpłaty na konto Sklepu Internetowego RapTown), zamówienie zostanie anulowane po 5 dniach roboczych od daty złożenia zamówienia, o czym Zamawiający zostanie poinformowany e-mailem.

3. Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub firmy kurierskiej przedstawionej w ofercie Sklepu Internetowego RapTown na adres dostawy wskazany w formularzu. Zamawiający dokonuje wyboru formy przesyłki w trakcie składania zamówienia.

4. Koszt dostawy towaru został określony w tabeli kosztów.

5. Zamawiający, który w przeszłości nie podjął przesyłki w terminie lub odmówił przyjęcia przesyłki może być, przy realizacji kolejnego zamówienia, zobowiązany przez BOK Sklepu Internetowego RapTown do uiszczenia opłaty z góry tj. przedpłaty na konto.

6. Prosimy aby w sytuacji odbioru przesyłki sprawdzić, czy opakowanie zewnętrzne nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie zewnętrzne przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, prosimy nie przyjmować przesyłki, a jako powód podać „uszkodzenie opakowania zewnętrznego” oraz skontaktować się jak najszybciej z Biurem Obsługi Klienta Sklepu Internetowego RapTown w celu wyjaśnienia sprawy.

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827), Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia wydania produktu (objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu.
2. W celu odstąpienia od umowy, Klient powinien wysłać oświadczenie o swojej decyzji np. mailem na adres: sklep@raptown.pl

3. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.

4. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów dla Konsumenta. Zwrot pieniędzy, w terminie nie dłuższym niż 14 dni, może być przekazany na saldo Klienta, po otrzymaniu towaru przez Sklep lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania. Środki te będą mogły być wykorzystane przy następnych zakupach. Jeśli Klient życzy sobie wypłacenia pieniędzy, zobowiązany jest poinformować o swojej decyzji mailowo na adres: sklep@raptown.pl

5. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych od Konsumenta płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia Sprzedawcy przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Konsument powinien odesłać ( Kurierem ze względu na możliwość sprawdzenia zawartości paczki.NIE PRZYJMUJEMY PACZEK PRZYSŁANYCH POCZTĄ POLSKA) lub przekazać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

7. Produkt podlegający zwrotowi, powinien być zwrócony wraz z dowodem zakupu, nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Produkt powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

8. Zwroty wysłane na inny adres niż RapTown Rafał Małolepszy Ul.Zamkowa 29/3  83-110 Tczew  nie będą rozpatrywane

VI. REKLAMACJE

 

1. Klient ma prawo, żądać doprowadzenia reklamowanego produktu do stanu zgodnego z umową. Jeżeli Sprzedający nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań (niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta- wymienić produktu na wolny od wad lub wady usunąć), Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy (zwrot pieniędzy).

2. Sprzedający jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamowanego produktu.

4. Warunkiem koniecznym, aby Sprzedawca rozpatrzył reklamację, jest dostarczenie jej przez Klienta reklamowanego produktu lub produktów wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) od Sprzedawcy i opisem reklamacji zawartym w formularzu reklamacji.

5. Klient składa reklamację mailem na adres: sklep@raptown.pl

 Podając:

 informację i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji,

rodzaj i datę wystąpienia wady/niezgodności,

 żądanie sposobu doprowadzenia nabytego towaru do zgodności z umową,

 dane kontaktowe składającego reklamację.

Reklamacje wysłane na inny adres niż RapTown Rafał Małolepszy Ul.Zamkowa 29/3  83-110 Tczew nie będą rozpatrywane.

6. Klient również ma możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution) http://ec.europa.eu/consumers/odr/

VII. WYMIANA TOWARU

1. W przypadku, gdy zamówiony produkt nie spełnia oczekiwań Klienta, Sprzedający umożliwia wymianę zakupionego produktu. W takiej sytuacji Klient ma prawo wymienić zakupiony produkt na ten sam w innym rozmiarze lub inny model.

2. Aby wymienić towar zakupiony w RapTown należy :

Po zalogowaniu kliknąć na nasz profil u góry po prawej stronie jak na zdjęciu wyżej

  1.     Wejść w zakładkę "Historia zamówień" na swoim koncie klienta kliknąć w wybranym produkcie ‘Szczegóły’ poniżej zobaczymy szczegóły naszego zamówienia

 

  1.     Zaznaczyć zamówienie, którego dotyczy zwrot.
  2.     Zaznaczyć produkt(y), który chce zwrócić, oznaczając pole przy jego(ich) nazwie.
  3.     (Opcjonalnie) Wyjaśnić powód zwrotu, aby obsługa sklepu mogła lepiej zrozumieć, dlaczego klient chce to zrobić.

 

3. Kontakt ze Sprzedającym powinien nastąpić do 14 dni od daty otrzymania przesyłki od Sprzedającego i wypełnienia formularza wymiany/zwrotu towaru.

4. Koszty związane z wymianą produktu ponosi Klient. 

 - Opłata za wysłanie towaru na terenie Polski wynosi 15,00 zł, i może być uiszczona przelewem na konto.

Bank Milenium
74 1160 2202 0000 0002 9824 7118

Rafał Małolepszy

Ul. Zamkowa 29/3
83-110 Tczew

5. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek zamówionych produktów, odsyłanych za pobraniem na koszt Sklepu, bez wcześniejszego ustalenia zasad, co do wymiany.

6. Zwracany produkt winien znajdować się w stanie, w jakim Klient oddałby go po obejrzeniu w sklepie, w stanie nie noszącym śladów użytkowania.

7. Wszelkie towary dodawane jako prezent do zamówień, nie podlegają wymianie.

8. Wymiany wysłane na inny adres niż RapTown Rafał Małolepszy Ul.Zamkowa 29/3  83-110 Tczew nie będą rozpatrywane.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkie pliki, teksty, zdjęcia lub elementy graficzne zawarte na stronie internetowej Sklepu Internetowego RapTown są chronione prawami autorskimi i nie mogą być wykorzystane bez pisemnej zgody właściciela. Reprodukowanie, odtwarzanie lub modyfikacja materiałów zawartych na stronach sklepu jest zabronione.

2. Sklep Internetowy RapTown nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu okoliczności niezależnych od sklepu (np. za dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym RapTown przez osoby trzecie na rachunek osoby poszkodowanej, za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail podany przez Zamawiającego, za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze Zamawiającego).

3. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez firmę RapTown oraz Zamawiającego umowy sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez klienta zamówienia.

4. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sklepem Internetowym RapTown a Zamawiającym będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporu.

5. W razie wątpliwości sugerujemy kontakt pod adresem e-mail: info@raptown.pl lub numerem telefonu 502500767 (pn.-pt. godz. 8.00-16.00)

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964, nr 16, poz. 93) oraz innych właściwych ustaw.

Pliki do pobrania:

Formularz odstąpienie od umowy

Formularz Reklamacje

Formularz Wymiany towaru


FB